Diszlexia és diszgráfia

Cikkemben szeretném röviden összefoglalni azon jeleket, melyeket sokszor sem az óvónők, sem a pedagógusok sem ismernek fel időben, amik a diszlexiára utalhatnak. Így, ha ezen jeleket észleljük gyermekünkön időben szakemberhez tudunk fordulni, megelőzve: tanulási zavarokat, iskolai sikertelenségeket, viselkedési zavarokat, a gyermek szorongását vagy épp agresszív viselkedését, egy örök életre történő megbélyegzését, és kizárását a továbbtanulásból.

A diszlexia (diszgráfia mindig együtt jár ezzel!) hivatalosan olvasás és írászavar együttesét jelenti. Akkor beszélünk erről a jelenségről, mikor a gyermek az olvasás és írás tanulásában jóval elmarad azon elvárásoktól, amire intelligencia szintje és a tanulásba fektetett erőfeszítései feljogosítanák. Legtöbbször úgy ismerhető fel egy szülőnek, vagy a tanárnak, hogy a gyermeke számára kevés a tanterv által biztosított idő, nem megfelelőek a szokásos írás- és olvasás tanítási módszerek, annak ellenére, hogy a gyermek "eszes", "okos".

A diszlexia kialakulásának okait jelenleg nem tudják konkrétan meghatározni. A szakirodalom hajlamot, öröklődést, környezeti hatásokat, idegrendszer lassabb érését, esetleg károsodását említi.

Korai tünetek, melyek felhívhatják a szülők és az óvónők figyelmét arra, hogy a gyermekkel később gondok lehetnek:
- kései beszédindulás, nehezen javítható beszédhibák, szókincs gyér
- elhúzódik a domináns kézválasztás (nem tudja eldönteni a gyermek, hogy a jobb vagy a bal kezét használja-e)
- hallási és érzékelési zavarok: nehezen jegyzi meg a dolgokat, többször visszakérdez, szétszórtnak tűnik, nehezen köthető le a figyelme, nem látja az összefüggéseket. De megmutatkozhat az amuzikalitásban is (nem tud visszaénekelni egy dallamot, vagy visszatapsolni).
- mozgási zavarok: rossz a ritmusérzéke, vagy túlmozgásos, magatartás zavarai lehetnek (nem tud megülni egy helyben, vagy épp fordítva)
- tér- és tájékozódási zavarok: nehezen tudja megkülönböztetni a térirányokat (előtte-mögötte, közelebb-távolabb, lent-fent, stb.), nehezen tájékozódik el saját testén.

A diszlexia azon jelei, amikor a gyermek már iskolás, és valamilyen szinten megtanult írni-olvasni, körülbelül 2-3. osztályos korára:
- makacs betűtévesztések alakulnak ki, főleg az optikailag (b-d, p-g) vagy akusztikailag (f-v) hasonló betűknél
- hibás a betűsorrend, kimaradnak betűk, szótagok, vagy épp felesleges betűk kerülnek bele a szavakba
- hosszabb szavak olvasásánál nehézségek vannak
- a gyermek az írásnál, olvasásnál a technikára koncentrál, a megértésre nem marad energiája
- viszonylag későn derül ki a probléma, mert másolni jól tudnak! de megérteni nem értik meg amit olvasnak, vagy írnak. Tehát készségszinten nem tudnak írni-olvasni.
- nem értik az átvitt értelmű kifejezéseket
- nehezen tanulják meg a nyelvtant, az idegen nyelvekről nem is beszélve

Grafológusként, ha a következőket is látjuk egy gyermek írásában, akkor a szülőnek egyértelműen kijelenthetjük, hogy a gyermeke diszlexiás:
- rosszul követi a gyermek a formákat
- jobbról balról telik meg a papír (térirányokat nem értelmezi a gyermek)
- a rajz valamelyik sarokba beszorul
- az íráskép rendezetlen (valamelyik sarokba beszorul, vagy szétszóródik)
- írás sebessége nagyon lassú
- gyakoriak a javítgatások, átsatírozások
- a vonalvezetés ügyetlen: vonalak töröttek, megvastagodottak
- gyakori a magánhangzók tévesztése, azonos formájú, hangzású betűk felcserélése
- egybe- különírási nehézségek
- betűk felcserélése, elhagyása, betoldása
- saját írását sem képes a gyermek kis idő elteltével visszaolvasni

Természetesen a cikkem nem alkalmas diagnosztizálásra, csupán támpontot szeretnék adni azoknak a szülőknek, akik küzdenek a problémával, hogy minél hamarabb kiderüljön a gyermek diszlexiája, hiszen annál nagyobb eséllyel indul el az életben, és válhat belőle akár idegen nyelveket beszélő, diplomás ember. Ehhez időben fel kell fedezni a problémát, és fejlesztő szakemberhez kell fordulni.
(A cikket beküldte: JuditMiskolc)Diszkalkulia, azaz matematikai nehézségek!
A diszkalkulia, nem lustaságot takar, hanem olyan részképességzavart, ami képtelenné teszi a gyereket, hogy olymódon sajátítsa el, a matekot, mint a többiek. Legnagyobb esély akkor van, ha minél előbb, megfelelő fejlesztéshez jut a gyermek. Minél később kap... »

Monchhichi
A "babaarcú majmocska" figuráját egy bizonyos Sekiguchi úr alkotta meg 1974-ben, Japánban. Néhány év alatt a kis családi vállalkozás, a Sekiguchi Ltd. e termékével az európai és amerikai játékpiac meghatározó szereplőjévé vált, a gyermeki tekintetű kismajom a... »
Minden jog fenntartva © 2024, www.anyalettem.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info (kukac) anyalettem.hu | WebMinute Kft.